Personvern/sikkerhet

Personvernerklæringens innhold

Nordinia (henvist til som “vi” eller “oss” i denne erklæringen), er personopplysningsansvarlig for håndteringen av de personopplysningene vi samler inn fra deg.
Giovanni Pala, personopplysningsansvarlig for håndteringen av de personopplysningene vi samler inn fra deg i Nordinia, er din hovedkontakt og du henvender deg til ham vedrørende spørsmål og rettigheter.

Nordinia utfører all behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning. Vi tar vare på din integritet og ønsker å være transparente med hvordan dine personopplysninger behandles. Vi ber deg derfor vennligst om å ta deg tid til å lese vår personvernerklæring. Denne omhandler blant annet:

Hvilke typer personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Når og hvordan vi kan dele personopplysninger innad i Nordinia og med andre samarbeidspartnere

Hvor lenge vi lagrer personopplysningene og i hvilken hensikt

Dine rettigheter, herunder hvordan du får tilgang til dine personopplysninger

Når du forespør oss om reise- og turtilbud eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke noen av våre agenter, vil de personlige opplysninger du oppgir inneholde, for eksempel: navn, ønsket turtype, forespørsler om spesielle behov og informasjon om helsetilstanden før turen, bli behandlet av Nordinia og, hvis det er relevant, av andre selskaper på vegne av Nordinia. Dine personopplysninger kan også håndteres av Nordinias partnere i reiselivsbransjen, som flyselskaper, hoteller, lokale partnere på Sardinia og Nordinias leverandører av administrative tjenester, IT- og systemtjenester. Dine personopplysninger kan håndteres også utenfor EU/EØS.
Vi kommer også til å behandle nødvendige personopplysninger du gir om personer i reisefølget ditt. Hvis du gir personlig informasjon om andre personer når du forespør om reisetilbud, må du være sikker på at disse personene samtykker i det, og at du har lov til å gi informasjonen. Hvis det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at disse forstår hvordan deres personopplysninger kan brukes av oss.
Nordinia er personopplysningsansvarlig for håndteringen av personlig informasjon vi samler inn fra deg. Giovanni Pala er som innehaver i Nordinia din hovedkontakt, og det er til ham du henvender deg for å stille spørsmål og utøve dine rettigheter.
Vi kan også bruke dine personlige opplysninger for å utføre undersøkelser og annen markedsføring. Du kan når som helst avregistrere deg fra å motta slik markedsføring ved å kontakte oss.
Nordinia utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi er takknemlige for din integritet og ønsker å være gjennomsiktige om hvordan dine personopplysninger behandles. Din personlige informasjon tilhører deg. Vi ber deg derfor om å ta deg tid til å lese gjennom vår opplysning om personvern, der all informasjon om personopplysninger og dine rettigheter er gitt.

Integritet og sikkerhet

Når du tar kontakt med oss på Nordinia.com kommer vi til å behandle dine personopplysninger i henhold til Nordinias regler for behandling av personopplysninger som følger gjeldende lov.
Vi vil oppdatere, fornye og forbedre Dokumentene for at du som kunde alltid skal vite hva vi samler inn av informasjon og hvorfor.
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, legge til eller fjerne deler av Dokumentene. Vi anbefaler deg derfor å besøke våre nettsider regelmessig for å kontrollere om noe er endret. Du godkjenner disse Dokumentene ved å fortsette å bruke Nordinias nettsted.
Hvis du har sendt oss en melding via Nordinia.com kommer vi til å informere deg om endringer i Dokumentene via e-post med lenke til den seneste versjonen av det aktuelle Dokumentet. Hvis du ikke aksepterer disse endringene, kan du velge å ikke være bunder av den berørte delen av Dokumentet med virkning fra den dagen endringen skal tre i kraft uten noen ekstra kostnad, avgift eller annen forpliktelse for deg. Du ansees for å ha akseptert endringen hvis du ikke har meddelt oss at du motsetter deg endringen innen 30 dager fra du mottok e-postvarselet eller du fortsetter å bruke den berørte tjenesten etter at endringen trådte i kraft.

Når du sender oss en melding for å få tilbud om foreslåtte reise- og turmuligheter på Sardinia og Ogliastra

For at vi skal kunne tilrettelegge sending av tilbudene for deg, samler vi inn følgende personlige opplysninger:

Fullt navn
Kontaktinformasjon, herunder E-postadresse og Telefonnummer
Hvilket reise- og turforslag ønsker du for å få tilbud om
Hvilken eller hvilke datoer ønsker du for avreise og tilbakekomst
Hvilken eller hvilke steder og/eller flyplasser du helst vil reise fra og tilbake
Antall og type deltakerne på den enkelt reise (barn, voksne, turgrupper, foreninger osv.)
Eventuelle spesielle forespørsler knyttet til diett, religion eller funksjonshemming
Informasjon om din adferd på våre nettsiden

Hvis forslagene skal inkludere barn, samler vi også nødvendig informasjon om barnet.

Når du kontakter oss eller vi kontakter deg, eller du deltar i kampanjer, konkurranser, undersøkelser eller spørreundersøkelser om våre produkter og tjenester, kan vi samle inn følgende opplysninger:

Fullt navn
Kontaktinformasjon, herunder E-postadresse og Telefonnummer
Hvilket reise- og turforslag ønsker du for å få tilbud om
Hvilken eller hvilke datoer ønsker du for avreise og tilbakekomst
Hvilken eller hvilke steder og/eller flyplasser du helst vil reise fra og tilbake
Antall og type deltakerne på den enkelt reise (barn, voksne, turgrupper, foreninger osv.)
Reisepreferanser basert på besøket ditt av reise- og turforslags egne sider.
Informasjon om dine surfevaner på nettstedet vårt.
De personopplysninger du oppga når du registrerte deg hos oss via e-post, post og telefon, eller via sosiale medier.
Dine sosiale preferanser, som interesser og aktiviteter.

For å forbedre brukeropplevelsen din og gi deg tilpassede tjenester, kan vi samle inn følgende personlige opplysninger:

Reisepreferanser basert på besøket ditt av reise- og turforslags egne sider.
Informasjon om dine surfevaner på nettstedet vårt.
Informasjon om hvordan du når våre digitale tjenester, inkludert operativsystemer, IP-adresser, nettverksidentifikatorer og nettstedinformasjon.
De personopplysninger du oppga når du registrerte deg hos oss via e-post, post og telefon, eller via sosiale medier.
Dine sosiale preferanser, som interesser og aktiviteter.

For at vi skal komme i kontakt med deg, svare på forespørsler fra deg og administrere konkurranser, kampanjer, etc., behandler vi følgende personlige opplysninger:

De personopplysninger du oppga når du registrerte deg hos oss via e-post, post og telefon, eller via sosiale medier. Vi samler først og fremst inn de opplysningene vi behøver for å kontakte deg, herunder navn og kontaktinformasjon.
Detaljer knyttet til e-poster og annen digital kommunikasjon som vi sender til deg, og som du åpner, inkludert eventuelle lenker som du her klikker på.
Dine tilbakemeldinger og bidrag i forbindelse med kundeundersøkelser og spørreundersøkelser.
Hvis du har blitt informert om det før samtalen, kan vi ta opp telefonsamtaler til utdanningsformål når du kontakter oss.

Andre kilder til personopplysninger

Vi kan bruke personopplysninger hentet fra andre kilder, som fra spesialistfirmaer som fremskaffer informasjon og detaljhandelspartnere hvis det kreves for å administrere en tjeneste du har etterspurt.
For å holde dine personlige opplysninger nøyaktige og oppdaterte, kan vi samle inn tilleggsinformasjon og oppdatert informasjon, for eksempel personnummer og adresser, fra private og offentlige registre, for eksempel Bisnode.

Ditt forsikringsselskap, og deres agenter og medisinsk personale, kan utveksle relevante personopplysninger og spesielle kategorier av personopplysninger med oss dersom vi/de må handle på vegne av deg, eller i andre kunders interesser, eller i et nødstilfelle.

Hvis du logger inn på dine sosiale medier for å dele noe av våre nettsiders innhold, for eksempel på Facebook, Google+ og Skype, samtykker du i å dele dine opplysninger på disse sosiale medier med oss, for eksempel navn, e-postadresse, fødselsdato, lokasjon og annen informasjon som du velger å dele med oss.

Personopplysninger som du gir oss knyttet til andre personer

Når en annen person bruker dine personlige opplysninger til å foreta en bestilling eller kontakte oss om et spørsmål der du er involvert, bruker vi de personlige opplysninger som denne personen gir om deg.
Når du gir oss tilgang til andre personers personopplysninger, må du være sikker på at de aktuelle individene godtar dette og at du har lov til å dele disse opplysningene. Når det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at de forstår hvordan deres personopplysninger kan bli brukt av oss.

Bruk av dine personlige opplysninger

I tillegg til det som allerede er nevnt under paragrafen “Personlig informasjon vi samler inn og hvorfor”, bruker vi dine personopplysninger til de formålene som beskrives nedenfor.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke gir oss noe personlig informasjon, kan det forhindre oss i å gi deg produkter og tjenester som du ønsker, eller hindre oss i å inngå avtaler med deg angående slike produkter eller tjenester.

For å levere de produkter og tjenester som du ønsker

Vi behøver bruke dine personopplysninger for å kunne administrere dine forespørsler eller tilby deg de produktene og tjenestene du ønsker e.l.

For å administrere og forbedre våre produkter, tjenester og den daglige driften

Vi bruker personopplysninger til å administrere og forbedre våre produkter, nettsider, vår kundelojalitet og andre tjenester.

Vi overvåker hvordan tjenestene våre brukes for å beskytte dine personopplysninger, oppdage og forhindre svindel, andre forbrytelser og misbruk av tjenester. Dette hjelper oss med å sikre at du trygt kan benytte deg av våre tjenester.

Vi kan bruke personopplysninger til å gjennomføre markedsundersøkelser, intern forskning og utvikling, og til å utvikle og forbedre vårt produktsortiment, våre tjenester, butikker, IT-systemer, vår sikkerhet og fagkunnskap, og måten vi kommuniserer med deg på.

For å få kontakt og samhandle med deg

Vi ønsker å betjene deg som kunde bedre, så hvis du kontakter oss, for eksempel via e-post, post og telefon eller via sosiale medier, kan vi bruke dine personopplysninger til å gi deg forklaringer eller assistanse.

Vi har behov for å behandle dine personopplysninger slik at vi kan administrere de kampanjer og konkurranser som du velger å delta i, inkludert de som vi kjører med våre leverandører og forhandlere. Dette gjelder for eksempel hvis du vinner en premie.

Vi kan invitere deg til å delta i kundeundersøkelser, spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelser utført av Nordinia og andre organisasjoner, på vegne av Nordinia.

For å kunne håndtere markedsføring og gi deg tilpasset markedskommunikasjon

Vi bruker dine personopplysninger for å kunne tilby markedsføring og kampanjer til deg, og for å kunne tilpasse kampanjen ved å profilere for å få tilbud som er relevante for deg, basert på personlig informasjon du oppgir.

Deling av personopplysninger med underleverandører, partnere og myndighetene

For å kunne tilby de produkter eller tjenester som du har valgt å benytte deg av, må vi kanskje dele dine personopplysninger med våre underleverandører og partnere. Disse inkluderer flyselskaper, hoteller, transportselskaper og IT-leverandører. Vi deler bare personopplysninger med disse underleverandørene og partneren så langt det er nødvendig for våre leverandører og partnere å tilby sine tjenester til deg og oss, og de har bare tilgang til nødvendig personlig informasjon.

I de tilfellene vi overfører personopplysninger til en leverandør som er vår personopplysningskoordinator, inngår vi alltid nødvendige avtaler for å sikre at vi beholder kontrollen over dine personopplysninger og at disse håndteres lovlig med det høyeste sikkerhetsnivået av vår personopplysningsansvarlig.

For å utvikle vår virksomhet og gi deg bedre målrettet informasjon, tjenester og tilbud bruker vi samarbeidspartnere som jobber med å samle informasjon, markedsundersøkelser og markedsføring. For å gjøre dette, deler vi visse personlige opplysninger med disse partnerne.

For å styre vår virksomhet bruker vi ulike IT-tjenester og IT-systemer. Noen av disse lagrer og behandler personlige data. For systemene som er installert lokalt av oss, håndteres dataene utelukkende av våre ansatte. For tjenestene som er installert av leverandøren vår, eller som består av en skytjeneste, overfører vi personlige data til disse.

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

For at du skal kunne reise, kan det være påbudt (påkrevd av myndighetene ved avgangsstedet og/eller bestemmelsesstedet) at personopplysninger legges frem og behandles for passmyndighetene i forbindelse med grensekontroll, sikkerhetskontroll og til anti-terrorformål, eller av andre hensyn som de finner hensiktsmessige.

Dersom det følger av loven, eller vi på annen måte har lov til å gjøre det, kan vi dele et minimum av personopplysninger med myndighetene.

Vi vet hvor viktig det er å beskytte og administrere dine personopplysninger. Vi iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tap og uautorisert tilgang, bruk, endring og avsløring. Vi arbeider kontinuerlig med “innebygd databeskyttelse og databeskyttelse som standard”.

Vi vil også minne deg om at sikkerheten til dine personopplysninger også kan avhenge av deg. For eksempel, når vi har gitt deg valget, eller når du har valgt et passord for å få tilgang til bestemte tjenester, er det ditt ansvar å holde dette passordet hemmelig.

Vi utdanner våre ansatte kontinuerlig i databeskyttelsesspørsmål, og våre ansatte har også strenge instruksjoner for å håndtere alle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover. Innenfor Nordinia har vi en databeskyttelsesansvarlig som har det overordnede ansvaret for personlig datahåndtering innenfor konsernet. Hvis du ønsker å komme i kontakt med vår personlige informasjonsrepresentant, kan du kontakte denne på info@nordinia.com eller tlf. +4745433524

Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne erklæringen, og vi følger også den beste praksisen i bransjen og anbefalinger og retningslinjer som er tilgjengelige.

Personopplysningene vil bli brukt utelukkende til de formål som er angitt i denne personvernerklæringen og/eller for å oppfylle lovlige og administrative forpliktelser. Deretter vil vi på sikkert vis fjerne dine personlige opplysninger. De samme personopplysningene kan imidlertid lagres på flere forskjellige steder for forskjellige formål. Dette betyr at vi kan slette en opplysning fra et system når det ikke lenger er nødvendig der, mens opplysningen kan fortsette å bli lagret i et annet system hvis formålet forblir for det systemet. Hvis det er behov for informasjon etter denne perioden for analytiske, historiske eller andre legitime kommersielle formål, vil vi treffe hensiktsmessige skritt for å anonymisere disse dataene slik at de ikke lenger utgjør personlige data.

Hvis du er en tidligere kunde, lagrer vi personlig informasjon vi trenger for å fortsette å kontakte deg med markedskommunikasjon så lenge du har et aktivt kundeforhold med oss.

For å forsvare oss mot lovkrav, som for eksempel i tvister, kan visse opplysninger bli lagret i henhold til gjeldende tidsgrense. Når vi er pålagt å lagre data etter lov, lagres dataene i henhold til tiden som er fastsatt i gjeldende lov.

Sosiale Medier

Våre nettsiden kan inneholde funksjoner knyttet til sosiale medier, for eksempel Facebook, Google+, Skype og Youtube, som har sine egne personvernerklæringer.

Vennligst påse at du leser deres leveringsbetingelser og personvernerklæringer nøye før du oppgir personopplysninger, da vi ikke påtar oss noe ansvar i forbindelse med disse funksjonene.

Dine rettigheter samt kontakt

Rett til å trekke tilbake samtykke

I tilfeller der håndteringen er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle dette når som helst ved å kontakte oss.

Rett til tilgang

Selv om du har tilgang til de personopplysningene som er knyttet til din konto eller din bestilling online, har du rett til å få utlevert en kopi av dine personopplysninger. Du kan kontakte oss, enten via e-post eller skjemaet som du finner på Nordinias Kontakt side, og be om en kopi av andre personopplysninger som vi har om deg.
Vennligst inkluder informasjon som kan hjelpe oss med å identifisere og lokalisere dine personopplysninger. Tilgang til dine personopplysninger vil bli gitt kostnadsfritt. Dersom du ønsker ekstra kopier, eller krever samme opplysninger utlevert flere ganger, kan vi imidlertid kreve et rimelig administrasjonsvederlag.

Rett til rettelse, sletting, begrensning og rett til å motsette seg behandling

Vi vil sørge for at de personlige opplysningene vi har om deg, er nøyaktig og oppdatert. Hvis noen informasjon vi har er feil, vennligst gi oss beskjed. Du kan til enhver tid be om å få dine personlige opplysninger korrigert.

Du har rett til å slette dine personlige data, i de tilfellene de ikke lenger er nødvendige for formålet, eller hvis behandlingen er basert på ditt samtykke og du opphever dette.

Du har også rett til under visse forhold å begrense behandlingen av dine personopplysninger og til enhver tid protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom det juridiske grunnlaget for behandlingen er en offentlig interesse eller en rentebalanse og når dine personopplysninger behandles for å sende direkte markedsføring til deg.

Vi vil oppdatere og slette informasjonen din, unntatt hvis vi har rett til å fortsette å bruke dem for legitime formål.

Rett til dataportabilitet

Hvis det er teknisk mulig og det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er samtykket eller behandlingen har vært nødvendig for å oppfylle en avtale, har du under visse omstendigheter rett til å skaffe deg disse personopplysningene og retten til å overføre dem til en annen personlig ansvarlig person.

Kontakt og klager

Du kan også kontakte oss hvis du har klager vedrørende hvordan vi samler inn, lagrer eller bruker dine personopplysninger. Vi ønsker helst selv å ta hånd om og løse eventuelle konflikter, men informerer om at du også kan levere inn klager til Datatilsynet dersom du ikke er fornøyd med vår behandling. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte din identitet før vi behandler eventuelle spørsmål eller klager. Dersom du kontakter oss på vegne av noen andre, kan vi be om mer informasjon for å sikre at du er autorisert til å klage eller foreta andre forespørsler på deres vegne.

Vennligst send inn dine krav eller klager skriftlig til vår juridiske avdeling eller databeskyttelsesansvarlig:

Adresse:
Nordinia – Utforsk Sardinia
c/o Witsøgården
9900 Sør-Varanger

Kontaktperson:
Giovanni Pala
tlf. +4745433524
info@nordinia.com